Çiçek Bakımı

Çiçek Terimleri Sözlüğü (Çiçekçilik ve Bitkibilim Terimleri)

Bitki yetiştirme ile ilgili terimler nelerdir? Çiçek terimleri hakkında detaylı açıklamalara yer verdiğimiz bu yazı sayesinde araştırmalarınız daha kolay ve faydalı olacak.

Çiçek yetiştirme konusunda çok istekli, yetenekli ve tecrübeli olabilirsiniz. Ancak bitki yetiştirmek o kadar geniş bir sahaya sahiptir ki her zaman araştırmalarınızı sürdürmeniz gerekir. Bu sayede teknolojinin gelişmesi ile de geliştirilen ve güncellenen bitki bakım metotlarına hakim olabilirsiniz.

Çiçek Bakımı
Çiçek Bakımı, Görsel: Amazon

Çiçek Terimleri

İnternette veya farklı kaynaklarda bitki yetiştirmekle ilgili araştırmalar yaparken karşılaştığımız bazı kavramlar vardır. Bu kavramların bir kısmına aşina olsak da bir kısmı hakkında fazla fikir sahibi olmayabiliriz. Bu sebeple bazı çiçek terimlerine bu yazımızda sizler için yer verdik.

1 – Drenaj nedir?

Drenaj Nedir,
Drenaj Nedir, Görsel: hgtv home

Drenaj, sözlük anlamı olarak bir yerde bulunan suyun uzaklaştırılmasıdır. Bu suyun uzaklaştırılma metodu doğal veya yapay olabilir. Eğer drenaj olması gerektiği gibi sağlanmazsa iki durum ortaya çıkabilir. Bunlardan biri fazla suyun toprakta tutulması, bir diğeri ise istenilenden fazla suyun uzaklaştırılmasıdır.

Drenajın genel amacı, Harran Üniversitesi’nin Tarımsal Drenaj Sistemleri üzerine olan bir yayınında tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda meydana gelen fazla sudan kaynaklı ürün azalmalarının önlenmesi ve de elde edilen sonuçta iyi bir ürün alınmasının sağlanması şeklinde yer almaktadır.

Evde baktığınız bitkiler için drenajı sağlamak amacı ile buna uygun saksılar seçmeniz gerekir. Saksı seçimi ve değişimi ile ilgili detaylı bilgi için Saksı Nasıl Değiştirilir? Saksı Değiştirilirken Nelere Dikkat Edilir? yazımıza bakmayı unutmayın. Bahçe için drenaj hakkında detaylı bilgi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

2 – Şaşırtma nedir?

Şaşırtma en basit tanımı ile tohumların ekildiği ilk yerden belli bir süre sonra (çimlenme gerçekleştikten sonra) tohumun yetiştiği ortamdan, topraklı veya topraksız başka bir yere alınması işlemine denir.

Özellikle tohumların çimlenme ve fide oluşturma sürecinin hızlandırılmasında önemli ölçüde zaman kazanılmasını sağlayan bu yöntem, gelişirken yeteri kadar ışık alamayan fidelerin rahatlayıp daha büyük boyutlara ulaşmalarına da yardımcı olur.

Şaşırtma tohumla bitki yetiştirmenin olmazsa olmazlarındandır.

Şaşırtma Nedir
Şaşırtma Nedir, Görsel: Shutterstock
Melezleme
Melezleme, Görsel: The Lore of the Garden

3 – Melezleme / Melezleştirmek nedir?

Melezleme bilinen anlamı ile bir bitkiden alınan polenlerin, başka bir bitkinin dişil organına taşınması ile yeni bir tür elde etmek anlamına gelmektedir. Bunun amacı farklı iki bitkinin istenilen en iyi özelliklerinin bir araya getirilerek daha iyi bitkiler elde edilmesidir. İlk melezleme denemesi ise bundan 200 yıl öncesine dayanmaktadır. İki farklı çeşit papatyanın melezlenmesi ile yeni bir papatya türü üreten Luther Burbank bu konuda öncü olmuştur.

4 – Aşılama nedir?

Aşılama bir çeşit bitki üretme yöntemidir. Çiçek çoğaltma yöntemleri ile alakalı olan yazı dizinimizde tohumsuz bitki yetiştirme yöntemlerine detaylı olarak değinmiştik.

Bitki Aşılama
Bitki Aşılama, Görsel: Aşılama Gen Tr

Bunlardan en sık kullanılan yöntemlerden biri de aşılamadır. Aşılamada 3 önemli terim vardır. Bunlar kalem, göz ve anaçtır.

Aşılamada öncelikle çoğaltmak istediğiniz bitkiden bir parça alınması gerekir. Bu parçalara kalem ya da göz denilmektedir. Bu iki aşı türü kendi içinde farklılık gösterir. Ardından anaç adı verilen diğer bitkiye tutturulur. Bu şekilde daha bol ve kaliteli meyveler üreten ağaçlar yetiştirilebilir, bitkilerin zarar gören kısımları onarılabilir ve daha ekonomik yollu olarak bitki üretilmesi mümkün olabilir.

Aşılamanın başarılı olabilmesi için bitkinin cinsi, bitkilerin uyumu, ortamın nem ve sıcaklık koşulları gibi detaylar da önem taşımaktadır.

5 – Kültür nedir?

Kültür, biyolojik bir terim olarak bakterileri ve diğer biyolojik varlıkları geliştirme yöntemi olarak tanımlanabilir. Bilinen en yaygın kültür örneği ise mantarlardır.

Bitki doku kütürü ise bitkilerin hızlı çoğaltılması, hastalıklarından arınmış bitkilerin yetiştirilmesi, kolay çoğaltılamayan bitkilerin çoğaltılması gibi bir takım sebeplerle yeni bir dokunun, bitki ya da bitkisel ürünün tamamının ya da doku veya organ gibi bir kısmının kültüre alınmasına verilen addır.

Doku Kültürü
Doku Kültürü, Görsel: Youtube

6 – Yalınkat nedir?

Taç yaprakları tek kat olan ve single olarak da ifade edilebilen çiçeklere yalınkat ya da yalın kat denir.

7 – Katmerli nedir?

Katmerli çiçekler taç yaprakları kat kat olan çiçeklerdir.

Ekim Nöbeti
Ekim Nöbeti, Görsel: Inhabitat

8 – Ekim nöbeti nedir?

Münavebe ya da ürün rotasyonu olarak da adlandırılan ekim nöbeti toprak veriminin düşmesine engel olabilmek amacı ile bahçe veya tarlaya farklı bitkilerin belirlenen bir sıra ile ekilmesine denir. Yani bir bir bitkiyi art arda yetiştirmek yerine farklı türden bitkilerin birbirlerinin hasatlarından sonra sıra ile ekilmesine denir. Bitkilerin ekim için birbirlerini bekledikleri bu sisteme ekim nöbeti adı verilir.

Peki bunun amacı nedir? Arazide yeteri kadar yer olmaması mı? Elbette hayır. Bitki ve toprak açısından birçok faydası bulunan ekim nöbetinde toprağın kalitesi korunur ve hatta artırılır. Her bitkinin topraktan aldığı ve verdiği maddeler farklıdır. Belirli bir sıra ile ekip yapıldığı zaman toprağın besin değeri dengelenir, toprağın su tutma kapasitesi artırılır ve bitki gelişiminde kalite sağlanabilir.

Can Suyu
Can Suyu, Görsel: Home Klondike

9 – Can suyu nedir?

Basit anlamı ile can suyu, yeni ekilen fide, fidan bazen de tohumlara verilen az miktarda olan ilk sudur. Bu suyun bitkiye can verdiği düşünülür, bitkinin ilk besinidir. Bu sebeple de adı can suyudur.

10 – Almaşık nedir?

Almaşık sözlük anlamı olarak iki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan. 2. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif olarak belirlenmiştir. Bitki bazında incelemdiğinde ise tomurcuklarda ve yapraklarda sık kullanılan bir terimdir.

Almaşık tomurcuk, almaşlı tomurcuk; iki sıralı sarmal biçimde dizilmiş tomurcukları ifade etmede kullanılır. Almaşık yapraklar ise sözlük tanımında olduğu gibi yaprakların karşılıklı ve aralıklı olarak dal üzerinde sıralanmasını ifade eder.

11 – Terminal tomurcuk nedir?

Karşılıklı veya almaşık olarak sıralanmanın bir alternatifi de sarmal olarak sıralanmadır. Tomurcukların sarmal düzende dizildiği bitkilerde tepede veya sürgünün ucunda yer alan tomurcuklara terminal tomurcuk adı verilir.

Taze Çiçek
Taze Çiçek, Görsel: Dirt Dynasty

12 – Pişkinlik nedir?

Pişkinlik, çimlenme gerçekleştikten sonra bitkinin asıl yerine dikilecek duruma uygun hale gelmesi demektir. Bitkilerin pişkinleşmesi ise soğuk hava koşullarına karşı bitkinin hazırlanması ve kış mevsimine buna hazırlıklı olarak girmesine verilen addır. Bu süreçte bitkinin beslenmesi azaltılır. Daha az su verilir.

Anlamını merak ettiğiniz başka terimler varsa bizimle yorum olarak paylaşın, sizin için açıklayalım!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir